informace pro objednatele pohřbu | Pohřebnictví ZlínPohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
Filmová 412
760 01 Zlín

tel.: 577 432 858
fax: 577 011 333
email: krematorzlin@volny.cz

Služba pro odvoz těl zesnulých:

604 220 303


Lesní Hřbitov Zlín

INFORMACE PRO OBJEDNATELE POHŘBU

Všeobecné podmínky

Smluvní podmínky pro vypracování smutečního aktu jsou nedílnou součástí smlouvy mezi objednavatelem a Pohřebnictvím Zlín, spol. s r.o.

charakteristika zemřelého.pdf [ 640.71 kB, PDF ]

EMAIL PRO ZASLÁNÍ CHARAKTERISTIKY ZESNULÉHO ŘEČNICI:         charakteristikapz@seznam.cz

Církevní obřady

Pohřební služba zajišťuje církevní obřad na základě objednání objednavatele se zástupci církve.

Oblečení zesnulého

Pokud objednavatel nedoručí oblečení pro zesnulého do následujícího pracovního dne od sjednání pohřbu (pokud není ujednáno jinak), pohřební služba zesnulého obleče do rubáše (dodá pohřební služba).

Doklad o zpopelnění – výdej uren

Zpopelnění zesnulých se řídí kremačním řádem. Krematorium vydá doklad o zpopelnění pohřební službě, která jej předá objednavateli pohřbu. Pouze po předložení tohoto dokladu lze vyzvednout urnu se zpopelněnými ostatky zesnulého. Na základě dohody mezi objednavatelem a pohřební službou je urna uložena buď přímo na příslušné pohřební službě, nebo v krematoriu. (bližší informace jsou uvedeny přímo na dokladu o zpopelnění).

Uložení zesnulého do hrobu (hrobky)

Zajištění hrobového místa, výkop hrobu, otevření hrobky si objednavatel sjedná písemně přímo na správě hřbitova ve Zlíně na Lesním hřbitově, Filmová 412, tel. 577433798. Pohřební služba je povinna nahlásit předem nadměrnou rakev.

Cena

Ceny za služby a úkony jsou dohodnuty dle platného ceníku, se kterým se objednatel měl možnost seznámit při sjednání objednávky před podpisem smlouvy. Za vypravení pohřbu vystaví pohřební služba fakturu, která je poštou zaslána na adresu objednavatele spolu s rozpisem služeb, složenkou a dokladem o zpopelnění.

Reklamace

Reklamaci případných nedostatků v průběhu obřadu (včetně květinových darů) objednavatel uplatní ihned po skončení obřadu u obřadníka nebo řečníka nebo nejpozději následující pracovní den (v souladu s platným reklamačním řádem) na pohřební službě. Květinové dary je nutno reklamovat ihned.

Vyřízení úmrtní matriky

Na přání objednavatele může pohřební služba předat veškeré podklady na úmrtní matrice k vyřízení úmrtního listu (po dodání dokladů od zesnulého - občanský průkaz, rodný a oddací list, vojenská knížka nebo propouštěcí zpráva). Vystavený úmrtní list je předán matričním úřadem objednateli pohřbu.

Vsypy a smísení

Vsypy

Vsyp zpopelněných ostatků se provádí na základě sepsané smlouvy mezi objednavatelem a Pohřebnictvím Zlín, spol. s r.o. Vsypů se může zúčastnit rodina a jejich součástí je pietní akt za doprovodu hudby (netýká se individuálního vsypu).

Smísení

Provádí se na základě sepsané smlouvy mezi objednavatelem a Pohřebnictvím Zlín, spol. s r.o. Při smísení není přítomna rodina.

Bližší informace obdržíte na tel.: 577 432 858, 577 433 798, 577 011 333.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz