jak postupovat při úmrtí | Pohřebnictví ZlínPohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
Filmová 412
760 01 Zlín

tel.: 577 432 858
fax: 577 011 333
email: krematorzlin@volny.cz

Služba pro odvoz těl zesnulých:

604 220 303


Lesní Hřbitov Zlín

JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ

Jak postupovat při úmrtí v bytě

V případě úmrtí voláte lékaře, který provede ohledání zesnulého a vystaví „List o prohlídce zesnulého“. Tento slouží jako průvodní doklad, na základě kterého může být vypraven pohřeb. Pozůstalí předají tento doklad spolu s rodným listem, oddacím listem, občanským průkazem a vojenskou knížkou zesnulého pohřební službě, která je odevzdá matrice v místě úmrtí a ta na jejich základě vystaví úmrtní list, který obdrží objednatel pohřbu.

Odvoz zesnulého zajistí naše pohřební služba

V případě Vašeho požadavku přijedeme sjednat pohřeb do domu.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově důchodců

Zavolat na pohřební službu nebo se přímo dostavit do kanceláře.

K vyřízení pohřbu budete potřebovat:

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | Zapnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz