znak kvality | Pohřebnictví ZlínPohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
Filmová 412
760 01 Zlín

tel.: 577 432 858
fax: 577 011 333
email: krematorzlin@volny.cz

Služba pro odvoz těl zesnulých:

604 220 303


Lesní Hřbitov Zlín

ZNAK KVALITY

Znak kvalityV podmínkách současné legislativy a tržního mechanismu je pro občana velmi obtížné orientovat se v nabídkách služeb jednotlivých firem. V pohřebnictví je výběr dobré pohřební služby o to složitější, že objednatel pohřbu je zpravidla v citovém stresu a navíc může posoudit kvalitu provedených služeb až po pohřbu, kdy ani uznaná reklamace na nekvalitní služby nemůže již odstranit nedostatky.

Sdružení pohřebnictví v ČR se proto snaží, vedle postupného zkvalitňování celého pohřebnictví v ČR, pomoci občanům v orientaci tím, že označí "Znakem kvality" ty dobré pohřební služby, které splňují stanovená kritéria a o propůjčení znaku požádají.

V roce 1997 na Valné hromadě přijalo SP v ČR tezi vytvořit takový kontrolní systém, který by vedl provozovatele pohřebních, hřbitovních, kremačních služeb a služeb s pohřebnictvím souvisejících ke zlepšování kvality poskytovaných služeb, s cílem vytvořit takové tržní prostředí, ve kterém by prvotní snahou firem byla kvalita poskytovaných služeb a tudíž spokojenost zákazníků. Tato dobrá pověst podniku má vést k zájmu pozůstalých o služby takovéto firmy. Byly zpracovány návrhy zásad k propůjčování značky Znak kvality, k označení solidní firmy, které vycházely z již existujících materiálů k této problematice. Jednalo se o Zásady vydané Evropským svazem pohřebních služeb, dále Zásady pro hodnocení kvality služeb České společnosti pro jakost, Kodex cti, Zásady Svazu norských pohřebních ústavů a Sdružení obrany spotřebitele. Jedna kontrola firmy je prováděna z hlediska zákaznického hodnocení, druhá z hlediska profesního. Kontroly provádí členové komise ustanovené Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR. Znak kvality je propůjčován na dobu dvou let, po druhém propůjčení na dobu tří let. V této době jsou u držitele značky Znak kvality prováděny namátkové i plánované kontroly. Nedodržení stanovených zásad podmiňujících přidělení značky Znak kvality může být, podle stupně závažnosti, důvodem k odnětí znaku, včetně finančního postihu dle uzavřené smlouvy. Znak je chráněn proti zneužití.

K 20. 12. 2005 bylo Sdružením pohřebnictví v ČR propůjčeno čtyřiadvacet značek Znak kvality. Prvním žadatelům byl Znak kvality propůjčen u příležitosti konání mezinárodního veletrhu Venia 1998, další na Valných hromadách či na dalších ročnících Venie.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | Vypnout grafiku | Mapa webu | Kontakt | Code by PCHweb.cz